Dış Ticaret

Hangi ülke için hangi evrak düzenlenir?
A.TR DOLAŞIM BELGESİ
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
Not : Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticaret yapılmamaktadır.
EUR.1 BELGESİ - EFTA ÜLKELERİ
İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç
EUR.1 BELGESİ - BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan
EUR.1 veya EUR-MED BELGESİ- PAAMK SİSTEMİ (STA) KAPSAMINDA
Fas, İsrail, Mısır, Tunus ve Ürdün
İKİLİ ANLAŞMA -STA GEREĞİ EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
Gürcistan, Filistin, Şili, Morityus,Malezya, Güney Kore, Suriye
MENŞE ŞAHADET NAMESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
Tercihsiz Menşe Kapsamındaki Ülkeler
ÖZEL MENŞE (FORM-A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
Japonya-W-GTİP NO(Tarım Ürünü için P),Beyaz Rusya-(P),Rusya Federasyonu-(P),Ukrayna-(P),Kazakistan-(P), Amerika-(P),Avustralya(Boş Bırakılacak), Kanada(Resmi Onay Yok), Yeni Zelanda(Resmi Onay Yok)
NOT : A.TR dolaşım belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşyanın, işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir ürün olması halinde bu ülkelere A.TR dolaşım belgesi yerine EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenir.
A.TR Dolaşım Belgesi
Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği kapsamında, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen, Oda ve gümrük makamlarınca vize edilen belgedir. Söz konusu belge, "Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Karar" çerçevesinde düzenlenmektedir.
Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:
1. Almanya 15. İsveç
2. Avusturya 16. İtalya
3. Belçika 17. Kıbrıs Rum Kesimi
4. Bulgaristan 18. Letonya
5. Çek Cumhuriyeti 19. Litvanya
6. Danimarka 20. Lüksemburg
7. Estonya 21. Macaristan
8. Finlandiya 22. Malta
9. Fransa 23. Polonya
10. Hırvatistan 24. Portekiz
11. Hollanda 25. Romanya
12. İngiltere 26. Slovakya
13. İrlanda 27. Slovenya
14. İspanya 28. Yunanistan
Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.
Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 2.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

EUR.1 Dolaşım Belgesi
Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamındaki ürünlerin ihracatında, malın gümrük indiriminden veya muafiyetinden yararlanması amacıyla Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.
Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:
1. Almanya 9. Arnavutluk
2. Makedonya 10. Gürcistan
3. Bosna Hersek 11. Sırbistan
4. Filistin 12. Karadağ
5. Tunus 13. Ürdün
6. Fas 14. Şili
7. Suriye 15. Morityus
8. Mısır
Not : EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler; İsviçre Konfederasyonu, Norveç Krallığı, İzlanda Cumhuriyeti ve Lichtenstein Prensliği'dir.
Eur.1 Dolaşım Belgeleri, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

Menşe Şahadetnamesi
Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten ve Odalarca onaylanan belgelerdir. Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

FORM A Belgesi
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden yararlanmak üzere, aşağıda sıralanan ülkelerce gümrük indirimi uygulanan eşyaların ihracatında düzenlenen belgedir.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne üye ülkeler :
1. Rusya Federasyonu
2. Japonya
3. Beyaz Rusya
4. Ukrayna
5. Kazakistan
6. Kanada
7. A.B.D.
Yalnızca, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne göre Türk Menşeli sayılan eşyanın ihracatında onaylanan Form A belgesi, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
ATR DİLEKÇE TAAHHÜTNAME.doc 16.4 KB Microsoft Word Dosyası 17.01.2018
EUR1 DİLEKÇE TAAHHÜTNAME.doc 16.6 KB Microsoft Word Dosyası 17.01.2018
FORM-A DİLEKÇE TAAHHÜTNAME .doc 15.7 KB Microsoft Word Dosyası 17.01.2018
MENŞE ŞAHADETNAMESİ DİLEKÇE TAAHHÜTNAME.doc 15.2 KB Microsoft Word Dosyası 17.01.2018
0 Klasör, 4 Dosya
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.