İş Makinası Tescil

İŞ MAKİNASI TESCİL
İş makinesi tescili, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut iş makinelerin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması işlemidir.

İş Makinesinin Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

GEREKLİ BELGELER (İlk defa tescili yapılacak araçlar için):
1.İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu
2.Fatura(İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
3.Teknik Belge(Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve Ek 3’deki bilgileri içerecektir.)
4.Şirket Yetkilisi (İmza Sirküleri/Beyannamesi) veya Vekaletname

GEREKLİ BELGELER: (İkinci el devir işlemleri)
1.Noter Satış Sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir.)
2.Şirket Yetkilisi (İmza Sirküleri/Beyannamesi) veya Vekaletname
3.İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu

Ad Boyut Tür Tarih
İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu.doc 45.6 KB Microsoft Word Dosyası 17.01.2018
0 Klasör, 1 Dosya
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.